תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 51
77%
מגדר
192 / 120
63%
כללי
297 / 152
52%