תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 4
45%
מגדר
118 / 46
39%
כללי
281 / 152
55%