תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 38
50%
מגדר
192 / 106
56%
כללי
297 / 130
44%