תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 17
61%
מגדר
163 / 99
61%
כללי
281 / 137
49%