תוצאה
אישי
קטגוריה
27 / 8
30%
מגדר
192 / 46
24%
כללי
297 / 53
18%