תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 42
56%
מגדר
192 / 116
61%
כללי
297 / 145
49%