תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 5
50%
מגדר
163 / 100
62%
כללי
281 / 141
51%