תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 49
74%
מגדר
192 / 111
58%
כללי
297 / 138
47%