תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 9
53%
מגדר
118 / 36
31%
כללי
281 / 131
47%