תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 21
28%
מגדר
192 / 62
33%
כללי
297 / 72
25%