תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 13
47%
מגדר
163 / 87
54%
כללי
281 / 121
44%