תוצאה
קטגוריה
20 / 2
10%
מגדר
20 / 2
10%
כללי
20 / 2
10%
Run1 6/20
Swim 3/20
2מRu 3/20