תוצאה
קטגוריה
20 / 3
15%
מגדר
20 / 3
15%
כללי
20 / 3
15%
Run1 3/20
Swim 2/20
2מRu 5/20