תוצאה
קטגוריה
20 / 20
100%
מגדר
20 / 20
100%
כללי
20 / 20
100%
Run1 19/20
Swim 20/20
2מRu 19/20