תוצאה
קטגוריה
20 / 18
90%
מגדר
20 / 18
90%
כללי
20 / 18
90%
Run1 18/20
Swim 18/20
2מRu 17/20