תוצאה
קטגוריה
20 / 17
85%
מגדר
20 / 17
85%
כללי
20 / 17
85%
Run1 11/20
Swim 19/20
2מRu 14/20