תוצאה
קטגוריה
20 / 16
80%
מגדר
20 / 16
80%
כללי
20 / 16
80%
Run1 17/20
Swim 15/20
2מRu 16/20