תוצאה
קטגוריה
20 / 15
75%
מגדר
20 / 15
75%
כללי
20 / 15
75%
Run1 12/20
Swim 17/20
2מRu 13/20