תוצאה
קטגוריה
20 / 14
70%
מגדר
20 / 14
70%
כללי
20 / 14
70%
Run1 15/20
Swim 14/20
2מRu 12/20