תוצאה
קטגוריה
20 / 13
65%
מגדר
20 / 13
65%
כללי
20 / 13
65%
Run1 16/20
Swim 9/20
2מRu 15/20