תוצאה
קטגוריה
20 / 12
60%
מגדר
20 / 12
60%
כללי
20 / 12
60%
Run1 14/20
Swim 11/20
2מRu 10/20