תוצאה
קטגוריה
20 / 11
56%
מגדר
20 / 11
56%
כללי
20 / 11
56%
Run1 13/20
Swim 10/20
2מRu 11/20