תוצאה
קטגוריה
20 / 10
50%
מגדר
20 / 10
50%
כללי
20 / 10
50%
Run1 10/20
Swim 1/20
2מRu 18/20