תוצאה
קטגוריה
20 / 7
35%
מגדר
20 / 7
35%
כללי
20 / 7
35%
Run1 9/20
Swim 7/20
2מRu 7/20