תוצאה
קטגוריה
20 / 6
30%
מגדר
20 / 6
30%
כללי
20 / 6
30%
Run1 2/20
Swim 8/20
2מRu 8/20