תוצאה
קטגוריה
20 / 5
25%
מגדר
20 / 5
25%
כללי
20 / 5
25%
Run1 8/20
Swim 6/20
2מRu 6/20