תוצאה
קטגוריה
20 / 4
20%
מגדר
20 / 4
20%
כללי
20 / 4
20%
Run1 1/20
Swim 4/20
2מRu 9/20