תוצאה
קטגוריה
8 / 7
88%
מגדר
16 / 15
94%
כללי
16 / 15
94%