תוצאה
קטגוריה
8 / 6
75%
מגדר
16 / 14
88%
כללי
16 / 14
88%