תוצאה
קטגוריה
8 / 5
63%
מגדר
16 / 13
82%
כללי
16 / 13
82%