תוצאה
קטגוריה
8 / 4
50%
מגדר
16 / 12
75%
כללי
16 / 12
75%