תוצאה
קטגוריה
8 / 3
38%
מגדר
16 / 11
69%
כללי
16 / 11
69%