תוצאה
קטגוריה
8 / 2
25%
מגדר
16 / 10
63%
כללי
16 / 10
63%