תוצאה
קטגוריה
3 / 3
100%
מגדר
16 / 7
44%
כללי
16 / 7
44%