תוצאה
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
16 / 6
38%
כללי
16 / 6
38%