תוצאה
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
16 / 5
32%
כללי
16 / 5
32%