תוצאה
קטגוריה
111 / 42
38%
מגדר
1723 / 755
44%
כללי
2016 / 800
40%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:31:59
10K 10.00 Km 00:59:18
15K 15.00 Km 01:25:57
20K 20.00 Km 01:52:15
21.1K 21.10 Km 01:57:53
25K 25.00 Km 02:18:37
30K 30.00 Km 02:44:43
35K 35.00 Km 03:11:08
40K 40.00 Km 03:38:38
42.2K 42.20 Km 03:51:06
Total Run 42.20 Km 03:51:06
הצג מפה
תמונות
RunnerScanner