תוצאה
קטגוריה
360 / 128
36%
מגדר
1723 / 644
38%
כללי
2016 / 677
34%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:28:10
10K 10.00 Km 00:53:35
15K 15.00 Km 01:18:43
20K 20.00 Km 01:43:49
21.1K 21.10 Km 01:49:45
25K 25.00 Km 02:10:18
30K 30.00 Km 02:36:36
35K 35.00 Km 03:04:33
40K 40.00 Km 03:32:48
42.2K 42.20 Km 03:45:07
Total Run 42.20 Km 03:45:07
הצג מפה
תמונות
RunnerScanner