תוצאה
קטגוריה
360 / 238
67%
מגדר
1723 / 1108
65%
כללי
2016 / 1216
61%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:30:15
10K 10.00 Km 00:57:41
15K 15.00 Km 01:25:09
20K 20.00 Km 01:52:43
21.1K 21.10 Km 01:59:57
25K 25.00 Km 02:22:20
30K 30.00 Km 02:50:58
35K 35.00 Km 03:21:46
40K 40.00 Km 03:54:26
42.2K 42.20 Km 04:09:27
Total Run 42.20 Km 04:09:27
הצג מפה
תמונות
RunnerScanner