תוצאה
קטגוריה
509 / 304
60%
מגדר
1723 / 880
52%
כללי
2016 / 947
47%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:29:57
10K 10.00 Km 00:57:22
15K 15.00 Km 01:24:42
20K 20.00 Km 01:51:31
21.1K 21.10 Km 01:57:23
25K 25.00 Km 02:20:22
30K 30.00 Km 02:48:05
35K 35.00 Km 03:16:22
40K 40.00 Km 03:45:02
42.2K 42.20 Km 03:57:20
Total Run 42.20 Km 03:57:20
הצג מפה
תמונות
RunnerScanner