תוצאה
קטגוריה
360 / 7
2%
מגדר
1723 / 61
4%
כללי
2016 / 64
4%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:20:50
10K 10.00 Km 00:41:40
15K 15.00 Km 01:02:28
20K 20.00 Km 01:23:01
21.1K 21.10 Km 01:27:30
25K 25.00 Km 01:43:59
30K 30.00 Km 02:05:00
35K 35.00 Km 02:26:16
42.2K 42.20 Km 02:57:53
Total Run 42.20 Km 02:57:53
הצג מפה
תמונות
RunnerScanner