תוצאה
קטגוריה
360 / 11
4%
מגדר
1723 / 84
5%
כללי
2016 / 88
5%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:21:32
10K 10.00 Km 00:42:32
15K 15.00 Km 01:03:36
20K 20.00 Km 01:24:36
21.1K 21.10 Km 01:29:13
25K 25.00 Km 01:45:53
30K 30.00 Km 02:07:23
35K 35.00 Km 02:28:42
42.2K 42.20 Km 02:59:58
Total Run 42.20 Km 02:59:58
הצג מפה
תמונות
RunnerScanner