תוצאה
קטגוריה
111 / 38
35%
מגדר
1723 / 731
43%
כללי
2016 / 774
39%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:30:17
10K 10.00 Km 00:57:33
15K 15.00 Km 01:24:27
20K 20.00 Km 01:51:00
21.1K 21.10 Km 01:56:45
25K 25.00 Km 02:17:59
30K 30.00 Km 02:44:54
35K 35.00 Km 03:11:45
40K 40.00 Km 03:38:12
42.2K 42.20 Km 03:49:54
Total Run 42.20 Km 03:49:54
הצג מפה
תמונות
RunnerScanner