תוצאה
קטגוריה
111 / 39
36%
מגדר
1723 / 732
43%
כללי
2016 / 775
39%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:30:24
10K 10.00 Km 00:56:50
15K 15.00 Km 01:23:03
20K 20.00 Km 01:49:07
21.1K 21.10 Km 01:54:50
25K 25.00 Km 02:16:13
30K 30.00 Km 02:43:18
35K 35.00 Km 03:09:52
40K 40.00 Km 03:36:35
42.2K 42.20 Km 03:49:54
Total Run 42.20 Km 03:49:54
הצג מפה
דירוג
תמונות
RunnerScanner