תוצאה
קטגוריה
89 / 44
50%
מגדר
293 / 133
46%
כללי
2016 / 1350
67%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:35:04
10K 10.00 Km 01:04:42
15K 15.00 Km 01:34:10
20K 20.00 Km 02:03:07
21.1K 21.10 Km 02:09:27
25K 25.00 Km 02:32:52
30K 30.00 Km 03:03:08
35K 35.00 Km 03:33:16
40K 40.00 Km 04:03:42
42.2K 42.20 Km 04:17:06
Total Run 42.20 Km 04:17:06
הצג מפה
תמונות
RunnerScanner