תוצאה
קטגוריה
360 / 125
35%
מגדר
1723 / 632
37%
כללי
2016 / 663
33%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:29:45
10K 10.00 Km 00:56:28
15K 15.00 Km 01:22:56
20K 20.00 Km 01:49:48
21.1K 21.10 Km 01:55:31
25K 25.00 Km 02:16:19
30K 30.00 Km 02:42:38
35K 35.00 Km 03:08:23
40K 40.00 Km 03:33:28
42.2K 42.20 Km 03:44:29
Total Run 42.20 Km 03:44:29
הצג מפה
תמונות
RunnerScanner