תוצאה
קטגוריה
509 / 19
4%
מגדר
1723 / 22
2%
כללי
2016 / 22
2%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:20:33
10K 10.00 Km 00:41:03
15K 15.00 Km 01:01:21
20K 20.00 Km 01:21:39
21.1K 21.10 Km 01:25:59
25K 25.00 Km 01:41:52
30K 30.00 Km 02:01:59
35K 35.00 Km 02:21:36
40K 40.00 Km 02:41:26
42.2K 42.20 Km 02:50:10
Total Run 42.20 Km 02:50:10
הצג מפה
תמונות
RunnerScanner