תוצאה
קטגוריה
360 / 136
38%
מגדר
1723 / 679
40%
כללי
2016 / 716
36%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:29:08
10K 10.00 Km 00:55:37
15K 15.00 Km 01:22:14
20K 20.00 Km 01:48:28
21.1K 21.10 Km 01:54:10
25K 25.00 Km 02:15:07
30K 30.00 Km 02:41:44
35K 35.00 Km 03:09:03
40K 40.00 Km 03:36:11
42.2K 42.20 Km 03:46:40
Total Run 42.20 Km 03:46:40
הצג מפה
תמונות
RunnerScanner