פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:37:57
10Km 10.00 Km 01:05:01
20Km 20.00 Km 02:06:27
21.1Km 21.10 Km 02:13:06
Total Run 21.10 Km 02:13:06
דירוג
מיקום שם זמן
10 דוד תדהר 01:24:59
11 חיים מילוא 01:26:29
12 שי פיינר 01:27:05
13 יצחק אורן 01:41:52
14 ברוכי מעוז 02:13:08
RunnerScanner