פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5Km 5.00 Km 00:20:30
10Km 10.00 Km 00:41:55
15Km 15.00 Km 00:57:33
20Km 20.00 Km 01:21:24
21.1Km 21.10 Km 01:27:01
Total Run 21.10 Km 01:27:01
דירוג
RunnerScanner